7 قدم برای رفع لکنت زبان کودکان

همشهری آنلاین: بسیاری از کودکان کم سن لکنت دارند، اما در اغلب آن‌ها این مشکل تا پنج سالگی برطرف می‌شود.

 

7 قدم برای رفع لکنت زبان کودکان - تصویر 1

 

اگر لکنت زبان بیش از پنج سالگی طول بکشد، علاج شناخته‌شده‌ای برای آن وجود ندارد. اما شما می‌توانید به کودکتان کمک کنید تا بر این مشکل در صحبت کردن غلبه کند.

 

    1 به کودکتان فشار نیاورید. تنها او را ترغیب کنید که صحبت کند و به او امکان دهید از این کار لذت ببرد.


    2 در جریان غذاخوردن گفت‌وگوهای خانوادگی بیشتری داشته باشید، البته توجه کنید که رادیو و تلویزیون خاموش باشد که حواس کودک پرت نشود.


    3با دادن دستوراتی که ممکن است باعث دستپاچگی بیشتر کودک‌تان شود، او را نگران نکنید.


    4اگر کودکتان آشفته یا عصبی است، او را به حرف زدن وادار نکنید.


   5محیط خانه را آرام و صلح‌آمیز نگهدارید، و با کودک‌تان با لحنی واضح، آرام و بدون شتاب صحبت ‌کنید.


    6هنگامی که کودک‌تان صحبت می‌کند، تماس چشمی‌تان را با او حفظ کنید، و اگر او  لکنت او شروع شد، تشویش و بی‌تابی از خود بروز ندهید.


    7به کودک‌تان اجازه دهید که حرفش را تمام کند، و سخن او را قطع یا تصحیح نکنید.

 

لکنت
فشار
صحبت کردن
دستپاچگی
آرام
چشم
آشفته
عصبی
گفت و گو
صلح آمیز
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه