کودک اینگونه ابراز علاقه می‌کند

سلامت: تا 2 سالگي، كودك شما به طرق مختلف دوست داشتن خود و علاقه اش را به شما ابراز ميكند. شايد همين ابراز دوست داشتن او باشد كه باعث ميشود خستگي بيداري هاي شبانه و كارهاي روزانه را فراموش كنيد. آيا تا به حال فكر كرده ايد كه فرزندتان درهر ماه چگونه علاقه اش را به شما نشان ميدهد؟

از ابتداي تولد تا 6 ماهگي
در اولين ما ههاي بعد از تولد، فرزندتان بسيار وابسته به شماست. هم از نظر تغذيه اي به شما نياز دارد و هم به دليل ضعف جسماني. وقتي دو قدم مانده به زمانيكه به خاطر بيداريهاي شبانه گله مند شويد نخستين لبخند او شكل ميگيرد. اين نخستين عكس العمل او به كارهاي شماست و در واقع ميخواهد با اينكار بگويد كه چقدر به شما عشق ميورزد. برخي بچه ها از همان ابتداي تولد لبخند ميزنند.

کودک اینگونه ابراز علاقه می‌کند

البته لبخند آنها به شخص خاصي نيست در واقع آنها عشق خود به زندگي را ابراز ميكنند. جالب است بدانيد در ماههاي اول بعد از تولد لبخندي كه بين مادر و فرزندش رد و بدل ميشود پايه گذار رابطه آتي آن دو است. بررسيهاي محققان آمريكايي روي موشها نشان داده، لبخند بچه موشها سبب فعال شدن قسمتي از مغز مادر ميشود كه توسط كوكائين نيز تحري ك ميشود. در واقع لبخند بچه مو شها كه نشانه ابراز احساسات آنهاست به مادر لذتي بي حدوحصر مي دهد.

غیر از لیخند، کودکان بعد از تولد، سلاح جذب كننده ديگري دارند و آن هم زل زدن به شما به ويژه موقع شير خوردن است.كودك شما اين موضوع را خوب ميداند كه شما كه هستيد. شما براي او تنها اتكايي هستید که تمامی نیازهایش را برآورده ميكنيد. بو و صداي شما براي او آشناست بنابراين در اكثر زمانها به شما زل ميزند تا هم صورت شما را به خاطر بسپارد هم بگويد كه شما را بسيار دوست دارد.

كودكان 3، 4 ماهه كم كم شروع ميكنند به درآوردن صداهايي شبيه به حرف زدن. شايد افراد غريبه كمتر موفق شوند اين حرفهاي ابتدايي را بشنوند زيرا اين حرفها همراه با لبخند، تنها مخصوص به مادر، پدر يا مادر و پدربزرگ است. نزديك 6 ماهگي،كم كم زبان بدن كودك نشان ميدهد كه چقدر او به مادرش اعتماد دارد. او در اين سن با درخواست نوازش و به بغل رفتن، عشقش را به مادر بيان ميكند.

از 6 تا 12 ماهگي
از اين زمان به بعد فرزندتان ميفهمد كه موجودي جدا از شماست. اين كشف تازه تاثيري شگرف در ابراز احساسات او دارد. از 6 ماه به بعد كودكتان متوجه ميشود كه حتي وقتي مادر حضور خارجي ندارد، هنوز هست. بنابراين اين موضوع سبب احساس اضطراب جدايي در او ميشود و با نديدن مادر به گريه ميافتد تا نشان دهد او را دوست دارد و از نديدنش دلتنگ است. اگر او ببيند كه مادر از او خداحافظي ميكند، دلتنگي و اضطرابش بيشتر ميشود بنابراين اگر در اين سن ميخواهيد كودكتان را به جايي بسپاريد و برويد حداقل از او خداحافظي نكنيد. يكي دیگر از علائمی که او ابراز می کند تا نشان دهد شما را دوست دارد، گريه كردن در بغل افراد غريبه است. در واقع هر صورت غريبه اي براي او تداعي گر نبود شماست. برخي مادرها گله ميكنند كه فرزندشان در اين سن گاهي ضرباتي ميزند يا موي آنها را با خشونت ميكشد. فكر نكنيد اين حركات از روي خشم است. برعكس، هنوز از روي دوست داشتن است با اين تفاوت كه كودك قادر به كنترل حركات خشن خود نيست. از سوي ديگر در اين سن، او ميفهمد كه مادر ميتواند هم مهربان باشد هم سختگير و خشن. اگر صبح تا شب او را پيش پرستار بگذاريد و شب به سراغش برويد شايد اين دور بودن از شما را با رفتاري خشن كه البته نشانه عشقش به شماست نشان دهد. از يك سالگي به بعد او بوسيدن را ميآموزد. عملي كه شايد يك مادر هميشه انتظار آن را بكشد. ابتدا او تنها گونه خود را براي بوسيده شدن جلو ميآورد اما كم كم ميآموزد كه بايد با لبهايش ببوسد. نكته جالبي كه بايد به آن اشاره كنيم اينكه تحقيقات نشان ميدهد، بوسيدن و چشمك زدنهاي مادر در تكامل سيستم عصبي كودكان نقش دارد.

یک تا 2 سالگی
در این فاصله سنی شاید فرزند شما برای مادر خود بیش از هر کس ديگري گريه كند. در واقع او به طور ذاتي ميداند كه شما به او علاقه داريد و براي رفع نيازهايش نخستين كسي هستيد كه به دادش ميرسيد. پس با نشان دادن نيازهايش سعي ميكند توجه شما را به خود جلب كند. اين جلب توجه نشان ميدهدكه چقدر به شما علاقه مند است. يكي ديگر از كارهايي كه كودكان در اين سن انجام ميدهند، تبعيت از رفتار مادر است. او موهايش را مانند مادر شانه ميزند و اداي او را در ميآورد. اين نشان ميدهد كه چقدر دوست دارد بزرگ شود و در عين حال عشقش را به شما نشان ميدهد زيرا كودكان تنها از كساني الگو ميگيرند كه آنها را دوست دارند. برخي از مادرها ميگويند فرزندشان در مهد يك فرشته است اما به خانه كه ميرسد شيطان ميشود و مدام جيغ ميزند. شايد باورتان نشود اين هم نوعي ابراز علاقه به مادر است. در واقع او پيش غريبه ها احساس زنداني بودن ميكند و تنها وقتي به مادر ميرسد خود را آزاد ميداند تا هر كاري ميخواهد بكند. او به مادر اعتماد كافي دارد و به همين علت خلق و خوي اصلي خود را رو ميكند.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه