کنجکاوی کودکان و خطراتی که آنها را تهدید می کند

شهرزاد: کارشناس آموزشی اورژانس کشور، از کودکان زیر 5 سال به عنوان پرخطرترین گروه سنی نام برد و گفت: کودکان در مورد همه چیز کنجکاو هستند و این کنجکاوی همیشه آنها را با خطرات جدی مواجه می کند.

آرزو دهقانی اظهارداشت: حس کنجکاوی کودکان آنها را به یکی از قربانیان مسمومیتها تبدیل کرده است و برای جلوگیری از این امر باید وسایل نقاشی و خمیرهای بازی باید دور از دسترس کودکان قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه پرخطرترین گروه سنی کودکان زیر 5 سال هستند، افزود: با توجه به پرجاذبه بودن وسایل اسباب بازی مانند خمیرها و رنگهای نقاشی، والدین باید هنگام بازی، مراقب بلعیده شدن این گونه وسایل توسط کودکان باشند.

 دهقانی ادامه داد: والدین برای جلوگیری از مسمومیت کودکان باید داروها، مواد ضد عفونی کننده و سموم آفت کش را در ظرف اصلی خودشان و در یک کمد یا قفسه ای که قفل داشته باشد نگهداری کنند.

وی گفت: کودکان در مورد همه چیز کنجکاو هستند و این کنجکاوی آنها است که همیشه آنها را با خطرات مواجه می کند و والدین هرگز نباید موادی مانند نفت و بنزین را در بطری شیر یا نوشابه و یا ظروف و بسته بندی مواد غذایی نگهداری کنند زیرا این عمل باعث خورده شدن اشتباهی این مواد می شود.

این کارشناس اورژانس افزود: والدین باید از قرار دادن ظروف حاوی مواد شیمیایی در کنار مواد غذایی خودداری کنند و اگر در منزل کودک دارند، از قرار دادن خمیر دندان، دهان شویه و یا دیگر فرآورده های آرایشی و بهداشتی در دسترس کودکان خودداری کنند.

دهقانی با عنوان این مطلب که افراد باید از قرار دادن محصولات شیمیایی خطرناک در حیاط، پارکینگ و زیر زمین منزل خودداری کندد، گفت: مسمومیت اتفاقی در اثر بلع نفت در کودکان، بسیار خطرناک است.

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه