ایسنا: کم کاری خفیف تیروئید از سن دو سالگی به بعد باعث کاهش ضریب هوشی در کودکان و درنتیجه تاثیر منفی در فراگیری دروس توسط کودکان می شود و در صورت عدم تشخیص به موقع عوارض جبران ناپذیری را موجب خواهد شد. دکتر عیادی در خصوص عوارض ناشی از کم کاری تیروئید گفت: افزایش چربی خون و فشار خون، نازایی و انواع مختلف کم خونی از عوارض کم کاری تیروئید است که بسیاری از این عوارض به علت تشخیص دیر هنگام جبران ناپذیر خواهند بود. وی تاکید کرد: بروز کم کاری تیروئید قبل از سن دو سالگی کودک را با خطر معلولیت ذهنی م ...

ايسنا: کم کاري خفيف تيروئيد از سن دو سالگي به بعد باعث کاهش ضريب هوشي در کودکان و درنتيجه تاثير منفي در فراگيري دروس توسط کودکان مي شود و در صورت عدم تشخيص به موقع عوارض جبران ناپذيري را موجب خواهد شد.

 دکتر عیادی در خصوص عوارض ناشي از کم کاري تيروئيد گفت: افزايش چربي خون و فشار خون، نازايي و انواع مختلف کم خوني از عوارض کم کاري تيروئيد است که بسياري از اين عوارض به علت تشخيص دير هنگام جبران ناپذير خواهند بود.

وي تاکيد کرد: بروز کم کاري تيروئيد قبل از سن دو سالگي کودک را با خطر معلوليت ذهني مواجه مي‌کند و بعد از سن دو سالگي علاوه بر تاثير گذاري بر فراگيري باعث کوتاه قدي نيز مي شود.

دکتر عيادي گفت: کم کاري غدد تيروئيد علامت مشخصي ندارد و در صورت تشخيص ديرهنگام باعث عوارض شديدتري در فرد مي شود.

وي افزود: بالا رفتن فشارخون ، گرفتگي عروق و سکته هاي قلبي از ديگر عوارض کم کاري خفيف تيروئيد است که با مرگ و مير زيادي در ارتباط است.

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه