فارس: دستیار تخصصی دکترای طب سنتی گفت: استفاده از رایانه و تلویزیون همچنین مصرف غذاهای آماده بیش فعالی کودکان را به دنبال خواهد داشت، به دلیل اینکه موجب خشکی مزاج مغز می شود. محمود خدادوست: نوزادی که متولد می شود به دلیل اینکه دارای طبیعت سرد و تر است، بیشتر می خوابد، به دلیل اینکه رطوبت مغزی او بیشتر است و کم کم که بزرگتر می شود خوابش نیز کمتر می شود. وی گفت: مصرف غذاهایی مانند پیتزا، ساندویچ های سوسیس و کالباس و غذاهای آماده همچنین تنقلات بی ارزش موجب بروز سردی و خشکی بدن کودکان می شود؛ ب ...

فارس: دستیار تخصصی دکترای طب سنتی گفت: استفاده از رایانه و تلویزیون همچنین مصرف غذاهای آماده بیش فعالی کودکان را به دنبال خواهد داشت، به دلیل اینکه موجب خشکی مزاج مغز می شود.
محمود خدادوست: نوزادی که متولد می شود به دلیل اینکه دارای طبیعت سرد و تر است، بیشتر می خوابد، به دلیل اینکه رطوبت مغزی او بیشتر است و کم کم که بزرگتر می شود خوابش نیز کمتر می شود.
وی گفت: مصرف غذاهایی مانند پیتزا، ساندویچ های سوسیس و کالباس و غذاهای آماده همچنین تنقلات بی ارزش موجب بروز سردی و خشکی بدن کودکان می شود؛ به دلیل اینکه کودکان ایرانی امروزه بیشتر از رایانه و تلویزیون استفاده می کنند خشکی بدنشان افزوده می شود.
دستیار تخصصی دکترای طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران اضافه کرد: استفاده بیش از حد از رایانه موجب بروز خشکی مزاج مغز می شود همچنین زندگی آپارتمان نشینی و نداشتن فعالیت کافی در کودکان موجب بروز بیش فعالی می شود.
هوای آلوده تهران موجب خشکی مزاج مغز می شود
خدادوست بیان داشت: امروزه در خانواده های ایرانی بیش فعالی رایج است البته هوای آلوده تهران نیز در بروز خشکی مزاج مغز اهمیت دارد همچنین مصرف نکردن موادغذایی آماده و عدم استفاده از رایانه در کاهش خشکی مغز می تواند موثر باشد.
وی ادامه داد: اصلاح سبک زندگی می تواند در کاهش بروز بیماری کمک کند، آپارتمان نشینی و شاغل بودن مادران نیز می تواند موجب شود که مصرف غذاهای آماده بیشتر شود.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه