ایسنا: با پیشرفت های جدید در زمینه درمان نازایی، اسپرم های ضعیفی که قادر به بارورکردن تخمک نیستند در محیط آزمایشگاهی بارور می شوند. دکتر انسیه تهرانی نژاد فوق تخصص درمان نازایی با اشاره به شیوع ۱۰ تا ۱۵ درصد نازایی در زوج های جوان، در خصوص علل بروز این مشکل گفت: غالبا علت ۵۰ تا ۵۵ درصد نازائی در زنان، اشکال در تخمک گذاری و چسبندگی لوله های رحم و علت ۴۰ تا ۴۵ درصد نیز وجود اسپرم های ضعیف در مردان است. همچنین، علت ۱۰ درصد از کل ناباروری ها هنوز مشخص نشده است. وی در خصوص درمان مردان نابارور ( ...

ایسنا: با پیشرفت های جدید در زمینه درمان نازایی، اسپرم های ضعیفی كه قادر به باروركردن تخمك نیستند در محیط آزمایشگاهی بارور می شوند.
 
چرا زنان نازا می شوند؟ - تصویر 1
 
دكتر انسیه تهرانی نژاد فوق تخصص درمان نازایی با اشاره به شیوع ۱۰ تا ۱۵ درصد نازایی در زوج های جوان، در خصوص علل بروز این مشكل گفت: غالبا علت ۵۰ تا ۵۵ درصد نازائی در زنان، اشكال در تخمك گذاری و چسبندگی لوله های رحم و علت ۴۰ تا ۴۵ درصد نیز وجود اسپرم های ضعیف در مردان است.
 
همچنین، علت ۱۰ درصد از كل ناباروری ها هنوز مشخص نشده است. وی در خصوص درمان مردان نابارور (عقیم) گفت: امروزه با استفاده از روش Icsi، اسپرم ضعیف را به كمك سرنگ مخصوص و در محیط آزمایشگاه، به داخل تخمك تزریق كرده و نطفه حاصل از لقاح را داخل رحم منتقل می كنند.
 
وی با اشاره به ویژگی های خاص این روش جهت جلوگیری از بروز عوارضی همچون چند قلو زایی افزود: همچنین، در این نوع درمان برای جلوگیری از انتقال بیماری های ارثی خاص كه جنسیت در آن نقش مهمی ایفا می كند، می توان جنس جنین لقاح داده شده را تعیین كرد. این متخصص بیماری های زنان و زایمان در پایان تصریح كرد: در حال حاضر این روش با ۳۵ در صد موفقیت همراه است.
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه