ایسنا: یک آزمایش جدید نشان داد کودکان چاقی که تغذیه ناسالم دارند و غذاهای غیربهداشتی مصرف می‌کنند در مقایسه با دانش آموزانی که تغذیه سالم دارند در امتحانات نمرات کمتری کسب می‌کنند و بازده تحصیلی آنها کاهش پیدا می‌کند. متخصصان در این آزمایشات دریافته‌اند کودکان و دانش آموزانی که در وعده غذایی ناهار از خوراکی‌های سالم و مفید استفاده می‌کنند در کلاس‌های بعدازظهر تمرکز بیشتری روی مطالب درسی دارند. در این مطالعه تحت عنوان" برنامه همکاری غذا برای زندگی" نزدیک به 4000 مدرسه شرکت کردند و آزمایشات ف ...

ایسنا: يك آزمايش جديد نشان داد كودكان چاقي كه تغذيه ناسالم دارند و غذاهاي غيربهداشتي مصرف مي‌كنند در مقايسه با دانش آموزاني كه تغذيه سالم دارند در امتحانات نمرات كمتري كسب مي‌كنند و بازده تحصيلي آنها كاهش پيدا مي‌كند.

متخصصان در اين آزمايشات دريافته‌اند كودكان و دانش آموزاني كه در وعده غذايي ناهار از خوراكي‌هاي سالم و مفيد استفاده مي‌كنند در كلاس‌هاي بعدازظهر تمركز بيشتري روي مطالب درسي دارند.

در اين مطالعه تحت عنوان" برنامه همكاري غذا براي زندگي" نزديك به 4000 مدرسه شركت كردند و آزمايشات فوق از سوي گروهي از كارشناسان دانشگاه وست انگلند صورت گرفته است.

اين مطالعه هم چنين نشان داده است كه تمايل دانش آموزان به خوردن غذاهاي سالم روي عادات تغذيه آنها در منزل و نيز عادات خريد كردن در والدين اين دانش آموزان تاثيرگذار است.

دكتر ايما نوبل، رئيس "برنامه همكاري غذا براي زندگي" در اين دانشگاه در اين باره متذكر شد: سرو كردن غذاي تازه به جاي چربي‌هاي مضر موجود در بيسكوئيت‌ها، برگرها و كيك‌ها تاثير سريع و مستقيم روي رفتار و بازده تحصيلي دانش‌آموزان دارد.

روزنامه ساندي اكسپرس در اين باره نوشت: بسياري از مدارسي كه در اين مطالعات شركت كردند در پروژه ايجاد باغچه‌هاي كوچك سبزيجات مخصوص خود مدارس، فعاليت داشته‌اند.

اين مطالعات آشكار ساخت كه دانش آموزان از خوردن سبزيجاتي كه خودشان در باغچه‌هاي مدارس پرورش داده‌اند، لذت مي‌برند و براي خوردن آنها نسبت به سبزيجات آماده اشتياق خيلي بيشتري نشان مي‌دهند.

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه