مجله رشد: کانون اصلی آموزش و فراگیری، به طور عمده بر روی افزایش میزان پیشرفت و موفقیت دانش آموزان، متمرکز می شود . این هدف، از طریق به کار گیری مهارت های آموزشی گوناگون ، کسب می شود که در خلال یک دوره تحصیلی، عملکرد یک دانش آموز را ، افزایش می دهد . این پیشنهاد به شما کمک می کنند، این وظیفه مهم را به نحو مطلوب انجام دهید. یک درس ساختاری واضح را طرح ریزی و آماده کنید؛. اطمینان حاصل کنید برای هر بخش از دروسی که قرار است آموزش دهید، اهداف یادگیری را به وضوح شرح داده باشید. این امر اهدافی را ...

مجله رشد: کانون اصلی آموزش و فراگیری، به طور عمده بر روی افزایش میزان پیشرفت و موفقیت دانش آموزان، متمرکز می شود . این هدف، از طریق به کار گیری مهارت های آموزشی گوناگون ، کسب می شود که در خلال یک دوره تحصیلی، عملکرد یک دانش آموز را ، افزایش می دهد . این پیشنهاد به شما کمک می کنند، این وظیفه مهم را به نحو مطلوب انجام دهید.

 

 

یک درس ساختاری واضح را طرح ریزی و آماده کنید؛

 

 1. اطمینان حاصل کنید برای هر بخش از دروسی که قرار است آموزش دهید، اهداف یادگیری را به وضوح شرح داده باشید. این امر اهدافی را که شما برای رسیدن به آنها کوشش می کنید، کاملاً روشن می کند. این امور باید به طور منظم تکرار و راهبری شود و نسبت به آنها، آگاهی داده شود.
 2. در هر بخش از درس، انتظارات خود را نسبت به آن، برای دانش آموزان روشن سازید؛طی هر دوره ی خاص و بخش آموزشی، به دانش آموزان بگوئید که از آنها انتظار دارید چه چیزی را فرا گیرندو تمرین کنند،و اطمینان حاصل کنید که این بخش، با طرح کلی شما مرتبط باشد. نیازی نیست که انجام این کار در قالبی غیر قابل انعطاف ، صورت پذیرد؛ اما باید چارچوبی را تدارک دید که به واسطه آن، بتوانید فعالیت هایتان را به تناسب هر موقعیتی، تغییر دهید .
 3. به خاطر داشته باشید که به خاطر توانائیها یا تجربیات قبلی دانش آموزان ، برای آنها، اهداف متفاوتی را طرح ریزی کنید؛همه ی دانش آموزان نیاز دارند که پیشرفت کرده و با یکدیگر رقابت کنند؛ اگر برای همه آنها کار مشابهی ، برای انجام دادن ، در نظر بگیرید، این امر فقط تعداد محدودی از آنها را راضی می کند.
 4. اطمینان حاصل کنید که سرعت پیشرفت کار و زمان آموزش دروس ارائه شده توسط شما ، مناسب باشند؛ این امر کمک می کند که اگر شما در خلال یک بخش از کار، در نوع فعالیت ها ، تغییری ایجاد کردید، توجه و انگیزه دانش آموزان ، به قوت خود باقی بماند؛ به نحوی که انواع فعالیت ها را نیز تجربه کنند. تنظیم مجموعه ای از فعالیت ها که به صو��تی مناسب و با روح تهیه شده و برای انجام آنها در کلاس به وضوح ، محدودیت هایی قرار داده شده است- به دانش آموزان کمک می کنند تا کار خود را جامع تر انجام داده و موفقیت بیشتری کسب کنند .
 5. کلاس را طوری اداره کنید که دانش آموزان در امر فراگیری ، خودشان دخالت داشته باشند؛ این کار می تواند به این ترتیب انجام شود که ، از دانش آموزان بخواهید در مورد مراحل فراگیری خود ، آگاهانه فکر کرده و در سروسامان دادن به اهداف خود ، نقش داشته باشند . با به کار بردن این روش ، حس خود اتکایی و نیز مهارت های یادگیری مادام العمر دانش آموزان ، تقویت شده و آنها را قادر می سازد که با اعتماد به نفس بیشتری ، مطالعه را ادامه دهند و در آینده در مشاغل مورد علاقه خود ، استخدام شوند.
 6. جهت نشان دادن میزان پیشرفت دانش آموزان، امکان استفاده از واسطه -هایی آشکار را فراهم سازید؛ انجام این کار می تواند به شکل نمودار یا نقشه باشد؛ به این ترتیب که وقتی دانش آموزان ، کار برجسته ای از خود به نمایش گذاشتند ، بر روی آنها نشان گذاری کنند. همچنین این وسایل در کمک به دانش آموزان برای تقویت مهارت مدیریت زمان بسیار موثر است.
 7. برای دانش آموزان اهدافی را به وجود آورید که هم سوی عمل کرد گذشته آنها باشند؛ در صورت امکان ، اطمینان حاصل کنید که هر دانش آموزی ، با آگاهی از نتایج عملکرد خود و کسب بازخورد ، قادر باشد استعدادهای بالقوه خود را ، تا جای ممکن ، افزایش دهد و از این اطلاعات کسب شده ،برای ایجاد اهداف بعدی استفاده کنید.
 8.  
 9. به خاطر داشته باشید که دانش آموزان با جنسیت های مختلف ؛ ممکن است به سبک های متفاوتی از مدیریت نیاز داشته باشند؛در بسیاری از کشورها از جمله بریتانیا ، روند قابل توجهی وجود دارد که به موجب آن، دانش آموزان پسر به کارهایی پائین تر از سطح معمول پرداخته و در انجام کارهای ضعیف تر ظاهر می شوند. پسران در مهارت های خود سازمان دهی ، ضعیف بوده و اصولاً انجام کارها را جدی نمی گیرند. برای افزایش پیشرفت در دانش آموزان پسر ، شاید نیاز باشد که برای آنها اهداف مشخص تر و کوتاه تری را تنظیم و وظایفی را به آنها محول کنید که آگاه کننده تر بوده و دارای ساختار آموزشی قوی تر باشند.
 10. قالب تکالیف خانه ارائه شده را با طرح کلی برنامه ی آموزشی یک پارچه کنید؛ اطمینان نمائید که تکالیف خانه ، با وظایف محول شده در کلاس ، ارتباط داشته و نتایجی داشته باشند که قابل ارزیابی بوده و به طور کلی، همه دانش آموزان را به رقابت وادارند.دانش آموزان را وادار کنید که از یک مقیاس یا نقشه شخصی، به عنوان وسیله ای، بهره گیرند تا اطمینان حاصل شود آنها در برابر حجم کار و پیشرفت خود ، احساس مسئولیت می کنند.
 11. اطمینان حاصل کنید در برنامه درسی ارائه شده ، مهارت های نوشتاری تقویت شده باشند؛ همه معلمان باید این مسئولیت را به عهده بگیرند که مهارت های نوشتاری، از قبیل املاء صحیح کلمات، نقطه گذاری و دستور زبان را، در دانش آموزان، تا بالاترین درجه استاندارد، تقویت کنند؛ به علاوه، در همه ی پایه ها، نیاز به ایجاد آگاهی از لغات و اصطلاحات ویژه ی هر موضوع ، در اثر تکرار آنها ، وجود دارد.
 12. فراگیری و ارزیابی را در کنار هم تکمیل کنید؛اطمینان نمائید که تکالیف ارائه شده برای ارزیابی ، به طور کامل با اهداف تعیین شده فراگیری ، ارتباط داشته و همچنین یقین حاصل کنید که معیار عملکرد دانش آموزان ؛ واضح، دست یافتنی، شفاف و در دسترس باشند.ارائه تکالیف برای سنجش دانش آموزان به آنها کمک می کند که وظایف خود را به طور کامل انجام دهند ؛ البته باید در سطحی مناسب باشندکه انجام آنها نه بسیار آسان و نه آنقدر مشکل باشد و احتمال منطقی کسب موفقیت را کاهش ندهد.
 13. هدفتان را طوری تنظیم کنید که عادت پیشرفت را در کلاس تقویت کنید؛ طوری هدف ریزی کنید که در دانش آموزان اطمینان حاصل شود ، کسب مراتب بسیار بالا فقط آرزو نیست ، بلکه یک انتظار است. وقتی معلمان به طور مداوم ، مراتب بالا را برای دانش آموزان به  صورت هنجار در می آورند ، در شاگردان بلند همت احتمال موفقیت بیشتری به دست می آید.  

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه