فارس: یحیی برادران نخجوانی در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس، اظهار داشت: شایع‌ترین پوسیدگی دندان شیری کودکان، پوسیدگی تغذیه با شیر است. دانشیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: پوسیدگی‌هایی در سن یک ، 2 یا 3 سالگی در دهان نوزاد به وجود می‌آید که علت آن، مصرف شیرهای شبانه و عدم پاک کردن شیر از روی دندان‌ها است. این متخصص دندانپزشکی کودکان گفت: این پوسیدگی‌ها ابتدا در دندان‌های جلوی بالا پدیدار می‌شود که اگر ادامه پیدا کنند دندان‌های آسیای اول را نیز درگیر می‌کنند. ...

فارس: یحیی برادران نخجوانی در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس، اظهار داشت: شایع‌ترین پوسیدگی دندان شیری کودکان، پوسیدگی تغذیه با شیر است.

چگونه جلوی پوسیدگی دندان کودکان را بگیریم

دانشیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: پوسیدگی‌هایی در سن یک ، 2 یا  3 سالگی در دهان نوزاد به وجود می‌آید که علت آن، مصرف شیرهای شبانه و عدم پاک کردن شیر از روی دندان‌ها است.

این متخصص دندانپزشکی کودکان گفت: این پوسیدگی‌ها ابتدا در دندان‌های جلوی بالا پدیدار می‌شود که اگر ادامه پیدا کنند دندان‌های آسیای اول را نیز درگیر می‌کنند.

وی افزود: این پوسیدگی‌ها خیلی سریع و پیشرونده هستند و در کودکانی که شیر را در شب به طور مرتب مصرف کنند یا شیر در دهان بخوابند رخ می‌دهد.

برادران نخجوانی ادامه داد: اگر شیر را به عنوان غذا به کودک بدهیم یعنی یک ساعت به بچه شیر بدهیم و بعد دهان بچه را با کمی آب پاک کنیم یا اینکه گاز استریل خیس روی دندان‌های بچه بکشیم تا شیرینی شیر از روی دندان‌ها پاک شود؛بدین ترتیب می توان از این پوسیدگی وحشتناک جلوگیری کرد.

متخصص دندانپزشکی کودکان تصریح کرد: اگر دندان‌های جلوی کودک خراب شود درمان آن بسیار مشکل است چرا که سن کودک پایین است و برای درمان می‌بایست به بیمارستان مراجعه و بیهوش شود.

دانشیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: از طر��ی نگهداری این دندانهای پوسیده تا سن 6 تا 7 سالگی که دندان‌های دیگر جایگزین شوند بسیار سخت است چرا که ممکن است پر کردگی بیفتد یا اینکه مجبور شویم دندان را بکشیم که در آن صورت هم ، دندان‌های بعدی برای درآمدن با مشکل مواجه خواهند بود.

این متخصص دندانپزشکی کودکان به والدین توصیه کرد که به مسائل بهداشت و مراقبت از دندان‌های شیری کودکان آگاه باشند و با کمی پیگیری از پوسیدگی دندان‌های کودک خود جلوگیری کنند.

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه