ایسنا: محققان دریافتند: والدین با دیدگاه حمایتی و تاکید بر ارزش یادگیری به جای تمرکز برای کسب نمره، می‌توانند انگیزه کودکان را برای انجام بهتر تکالیفشان افزایش دهند. محققان با مطالعه 135 کودک کلاس چهارمی و گفت‌وگو با یکی از والدین هر کودک، به این نتیجه رسیدند که دیدگاه مثبت و حمایتی پدر و مادر بر ارزش یادگیری به جای تمرکز بر اتمام تکالیف و یا گرفتن نمره بالاتر، نگرش و انگیزه کودک را نسبت به مشق شب بهبود می‌بخشد. نویسندگان این پژوهش دریافتند: والدین برای انجام مشق شب باید به فرزندان خود چند ...

ایسنا: محققان دريافتند: والدين با ديدگاه حمايتي و تاکيد بر ارزش يادگيري به جاي تمرکز براي کسب نمره، مي‌توانند انگيزه کودکان را براي انجام بهتر تکاليفشان افزايش دهند.

محققان با مطالعه 135 کودک کلاس چهارمي و گفت‌وگو با يکي از والدين هر کودک، به اين نتيجه رسيدند که ديدگاه مثبت و حمايتي پدر و مادر بر ارزش يادگيري به جاي تمرکز بر اتمام تکاليف و يا گرفتن نمره بالاتر، نگرش و انگيزه کودک را نسبت به مشق شب بهبود مي‌بخشد.

نويسندگان اين پژوهش دريافتند: والدين براي انجام مشق شب بايد به فرزندان خود چند انتخاب از قبيل زمان و مکان ارائه دهند و قدرت انتخاب را به آن‌ها واگذار كنند.

دکتر «اديت کاتز» و همکارانش مي‌گويند: والدين مي‌توانند حس صلاحيت را در فرزندان خود با اجازه دادن به آنها براي تنظيم وظايف خود و يا دادن اين احساس به کودک که آنها دوست داشتني و قابل تحسين هستند و مهم نيست که چه اندازه در زبان و رياضي موفق باشند، بهبود بخشند.

والدين بايد انگيزه، نگرش و شايستگي را پيش از تلاش براي تغيير عادت مشق شب کودک بررسي کنند.

بر اساس اين گزارش، تحقيقات رسمي کوچکي در مورد محيط خانه که در آن مشق شب نوشته مي‌شود، انجام شده است و هنوز در اغلب موارد، محل‌هاي مورد استفاده براي انجام تمرين‌هاي آموزشي بحث برانگيز است. محيط خانه ه همان اندازه براي القاي انگيزه مثبت مهم است که مدرسه اهميت دارد.

نتايج اين پژوهش در مجله «يادگيري و تفاوت‌هاي فردي» (learning and individual differences) منتشر شده است.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه