نوزاد نارس، هم می‌تواند درک کند؟

رسالت: نتايج يك تحقيق نشان داد: نوزاد انسان حتي نوزادان هفت ماهه قادرند اشيا را با دست‌هاي خود درك كرده و از يكديگر تشخيص دهند. در اين پژوهش براي اولين بار درك كامل و مؤثر دست‌ها در نوزادان نارس انسان نشان داده شده است. اين پديده توسط محققان دو آزمايشگاه مختلف در پاريس كشف شد.

نوزاد نارس، هم می‌تواند درک کند؟

تحقيقات نشان مي‌دهد اعضاي حسي و سيستم‌هاي حسي در نوزادان نارس كمتر از نوزادان طبيعي كارايي دارند، اما اين آزمايش كه روي 24 نوزاد نارس انجام گرفت، براي اولين بار نشان داد اين نوزادان هم مي‌توانند يك جسم را با دست‌هاي خود درك كنند. اين يافته مي‌تواند دانش محققان از قابليت‌هاي اداركي نوزادان نارس را افزايش ‌دهد و متخصصان را به درمان اين كودكان كه با برخي از مشكلات رشدي مواجهه هستند، اميدوار ‌كند.

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه