محبت کردن به کودک، «نه‌گفتن» قوی‌ترین نوع بیان عشق!

تبیان: کودکان تشنه محبتند و مهم ترين منبع براي دريافت محبت، پدران و مادران هستند. برخي از والدين فکر مي کنند که تنها با اداي وظايف والدي محبت واقعي خود را ابراز داشته اند در صورتي که کارشناسان علوم رفتاري مکررا گفته اند که در تربيت صحيح و پرورش فرزنداني با هوش هيجاني  ابراز محبت به صورت اختصاصي ضرورت دارد. ابراز محبت مي تواند به صور مختلف کلامي، در آغوش گرفتن و ... باشد. لذا با توجه به لزوم اين امر در تربيت در سطور زير روش هاي چندگانه اي را به شما ارائه مي دهيم.

- احساسات خود را بيان کنيد.
وقتي فرزند خود را به مدرسه مي فرستيد، به او بگوييد دوستش داريد. وقتي مشغول انجام تکاليفش است، باز هم علاقه خود را بيان کنيد. حتي نوجوانان سرکش نيز علاقه و توجه قلبي شما را رد نمي کنند.

- در حال نوازش با او گفتگو کنيد.
اين روش ابراز غيرکلامي علاقه است. ايجاد اين رابطه با کودکان و فرزندان دوره ابتدايي آسان است. با بزرگتر شدن کودک ، ابراز علاقه به اين روش سخت تر مي شود. ولي خاراندن پشتشان توسط والدين را دوست دارند. به هر حال ارتباط پوستي براي فرزندان آرامش بخش است پس بهانه هاي مختلف انها را در اين امر رد نکنيد و مورد توجه قرار دهيد.

گفتن «نه» و ثبات نظر شما در مقاطع زماني مختلف، قوي ترين نوع بيان عشق است. چرا که به اين صورت رفتار شما قابل پيش بيني است.

-در مورد فرزندتان با ديگران صحبت کنيد طوري که خودش نيز بشنود.
اگر کسي از پسر يا دختر شما تعريف کرد، به فرزند خود بگوييد. کمي تعريف و باليدن به آنها اشکالي ندارد و اعتماد به نفس را در آنها ايجاد مي کند. گاه نيز خوب است  تا در مواقعي که خودش را به خواب زده او را مورد تمجيد قرار دهيد. در اين مواقع تمجيد شما بيشتر بر او نفوذ مي کند.

-به او توجه کنيد.
وقتي با عروسک ، بازي مي کند، بايستيد و او را تماشا کنيد؛ بنشينيد و به او توجه کنيد. اين روش بسيار دقيقي براي گفتن «دوستت دارم» با چشم و گوش است. با اين روش به او بها مي دهيد .

-به او کمک کنيد.
وقتي که با عجله مي خواهد به سرويس مدرسه برسد اگر در مورد غذا، لباس يا کيفش مشکلي دارد، به او کمک کنيد. اگر مي خواهد قلعه يا خانه بسازد و براي جمع آوري قطعات و نقشه آن با مشکل مواجه شده ، به وي کمک کنيد و بي توجه نگذاريد.

-به سرگرمي ها و علائق او توجه کنيد.
به مدرسه اش سر بزنيد. اگر مسابقه اي دارد، حتماً به تماشا برويد. علائق فرزندتان مهم است؛ اگر به آنها توجه کنيد، عشق و علاقه خود را ثابت کرده ايد.

-عشق و علاقه خود را همزمان با محدوديت ها ابراز کنيد.
وظيفه شما ايجاد محدوديت منطقي براي رفتارهاي فرزندتان است. والدين دمدمي نشان مي دهند که براي توجه به فرزندان خود انرژي کافي ندارند. گفتن «نه» و ثبات نظر شما در مقاطع زماني مختلف، قوي ترين نوع بيان عشق است. چرا که به اين صورت رفتار شما قابل پيش بيني است.

به گام ها و مراحل پيشرفت او توجه کنيد. اگر مطالعه مي کند، بسکتبال بازي مي کند يا در حال پرورش و رشد دانه اي است، او را تشويق کنيد

-کارهاي درست را تشويق کنيد.
با توجه و تشويق رفتاري هاي مثبت، به روش ديگري به او مي گوييد دوستت دارم. مثلاً بگوييد: در جمع کردن سفره کمک کردي، از تو ممنونم. يا «کار خيلي خوبي کردي که براي کلوچه ها از دوستت تشکر کردي».

 -موضوعاتي براي گفتگو پيدا کنيد.
روش کامل کردن چرخه گفتگو را ياد بگيريد. مثلاً وقتي مي گويد: «دوستم مي خواهد به شهر ديگري برود.» نگوييد: «نگران نباش، دوست ديگري پيدا مي کني.» پاسخ دهيد: «کي مي رود؟» منظور شما از اين سؤال اين است که «شنيدم چه گفتي و به آن علاقه مند شدم و مايلم بيشتر بدانم». اين جمله توجه، علاقه و عشق شما را ثابت مي کند.

-با او همدلي کنيد.
به گام ها و مراحل پيشرفت او توجه کنيد. اگر مطالعه مي کند، بسکتبال بازي مي کند يا در حال پرورش و رشد دانه اي است، او را تشويق کنيد و اگر نااميدي و شکست را تجربه کرد، براي پاک کردن اشکهايش پيش او باشيد.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه