علت گریه و بی‌تابی کودک

دکتر نریمان: نتایج تازه ترین مطالعات دانشمندان اسپانیایی نشان می دهد برای آن که علت گریه های کودک خود را بفهمیم، باید به چشمان او نگاه کنیم. پژوهشگران دانشگاه والنسیا در اسپانیا اعلام کرده اند ترفندی برای رمزگشایی علت جیغ های سرسام آور کودکان کشف کرده اند. این پژوهشگران با دقت به گریه های بیست کودک سه تا هجده ماهه و شیوه واکنش والدین آنها، به این نتایج دست یافته اند که می تواند برای والدین جوان و بی تجربه مفید باشد. براساس این تحقیق، اگر کودک هنگام گریه چشمان خود را باز نگه دارد، به این معنی است که او عصبانی یا وحشت زده است.

چشمان کودکتان علت گریه اش را به شما خواهند گفت!

اما هنگامی که چشمانش بسته است ، یعنی جایی از بدنش درد می کند. شدت داد و فریادهای کودک نیز می تواند علت گریه های او را نشان دهد: هنگامی که کودک از روی عصبانیت گریه می کند، گریه های او شدت کمتری دارد و در مقابل، هنگامی که از ترس یا درد گریه می کند، شدت بیشتری دارد. دکتر ماریانو چولیز، سرپرست این تحقیق می گوید: « گریه اصلی ترین ابزاری است که کودک برای برقراری ارتباط و بیان احساسات منفی خود به اطرافیان در اختیار دارد. هر چند که شناخت علت این گریه ها به طور متمایز کار دشواری است، اما مشخص شده است هنگامی که کودکان از درد گریه می کنند ، واکنششان شدیدتر از زمانی است که به علت ترس یا عصبانیت گریه می کنند.» وی افزود هنگامی که گریه کودکان به علت ترس یا عصبانیت است ، چشمان خود را هنگام گریه باز نگه می دارند و هنگامی که از درد گریه می کنند ، چشمان خود را می بندند. براساس این مطالعه که نتایج آن در نشریه اسپانیایی روانشناسی منتشر شده است ، ساده ترین موردی که والدین می توانند آن را تشخیص دهند ، احساس درد در کودک است. در مقابل ، عصبانیت و ترس مواردی هستند که والدین به راحتی نمی توانند آن را تشخیص دهند.
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه