صندلی ماشین کودک

نوگلان: پژوهش های فراوانی نشان داده اند که کمربندهای ایمنی معمولی به علت آنکه کودکان از جثه کوچکتری برخوردارند، در هنگام حادثه نمی توانند ایمنی لازم را برای آنها مهیا کند. به همین علت، در بسیاری از کشورها، در قوانین راهنمایی و رانندگی، برای نصب صندلی کودک و چگونگی استقرار کودکان در صندلی های ویژه کودک، بخش مجزایی در نظر گرفته شده است.

با این وجود، بنابر اعلام سازمان بهداشت جهانی، هنوز در بسیاری از کشورهای کم درآمد و یا با درآمد متوسط، نصب صندلی ویژه کودک در صندلی عقب خودروها اجباری نیست.صندلی های ویژه کودک بر اساس سن، قد و وزن کودکان طراحی شده و به راحتی در صندلی عقب خودرو نصب می شود. برخی از کشورها برای کودکان سنین مختلف، قوانین متفاوتی برای نصب و جهت استقرار صندلی کودک وضع کرده اند.
بنابر این قوانین، کودکان حق نشستن در صندلی جلو و کنار راننده خودرو را ندارند و باید پیش از حرکت خودرو، با نظارت و کمک یک بزرگسال، در صندلی ویژه خود مستقر شوند.

صندلی کودک ماشین

صندلی های ویژه کودک به راحتی روی صندلی های عقب قرار می گیرند و از طریق اتصال به بدنه خودرو یا صندلی اصلی مهار می شوند. برای استقرار کودکان در خودرو، صندلی های متفاوتی طراحی و ساخته شده و تولید این نوع صندلی ها، فن آوری و صنعت ویژه خود را پیدا کرده است. برخی از این صندلی ها، قابلیت آن را دارند که به راحتی روی کالسکه کودکان نصب شوند و مصرفی دوگانه برای والدین داشته باشند.

به طوری که والدین بتوانند از صندلی کودک به هنگام پیاده روی یا خرید، به عنوان بخشی از کالسکه کودک استفاده کنند و به هنگام سوار شدن بر خودرو، با انتقال و نصب سریع این صندلی ها به خودرو، بتوانند از ایمنی کودک خود در هنگام حرکت اطمینان یابند.
در برخی از کشورها، قوانین راهنمایی و رانندگی از والدین و رانندگان خودرو می خواهد که صندلی ویژه نوزادان و خردسالان را در خلاف جهت راننده تنظیم و نصب کنند. این قانون از آنجا بنیان گرفته که به هنگام سانحه رانندگی، از پرتاب کودک به سوی صندلی و شیشه جلو خودرو و یا وارد آمدن فشار و ضربه از ناحیه عقب خودرو به کودک جلوگیری شود.

همچنین با استقرار صندلی خردسالان و نوزادان در جهت مخالف جلوی خودرو، تشک و ابر صندلی عقب در هنگام سانحه به عنوان سپری نرم عمل خواهد کرد. بنابر قوانین راهنمایی و رانندگی ویژه صندلی کودکان، مستقر شدن کودک در صندلی ویژه و اطمینان از بسته بودن کمربندهای ایمنی او، وظیفه راننده خودروست و در صورت اغماض یا سهل انگاری والدین یا راننده خودرو، جریمه هایی وضع خواهد شد. برای مثال، در بریتانیا، کودکان تا سنین نوجوانی برای نشستن در صندلی جلو یا عقب و یا کنار راننده باید از صندلی ویژه یا کمربندهای قابل تنظیم مناسب استفاده کنند.

تا پیش از ۱۴ سالگی مسئولیت قانونی حفظ ایمنی کودکان بر عهده والدین یا راننده خودروست و پس از آن، پلیس کودک بالای ۱۴ سال را مسئول رعایت قانون بستن کمربند ایمنی می داند. مطابق قوانین راهنمایی و رانندگی در برخی کشورها، والدین اجازه ندارند کودک یا کودکان خود را در خودرو تنها رها کنند و برای خرید یا انجام امور شخصی از خودرو دور شوند. در بسیاری از این کشورها، ماموران پلیس در صورت مشاهده کودکان بدون والدین در یک خودرو، معمولا مراتب را گزارش کرده و تا هنگام بازگشت والدین در کنار خودرو می مانند. راننده خودرو و والدین ممکن است به خاطر تنها گذاشتن کودک در خودرو یا نداشتن صندلی ویژه کودک به دادگاه احضار شوند.در ایران قانونی برای نصب صندلی ویژه کودک در خودرو وجود ندارد.

نشستن کودکان در صندلی جلو و کنار راننده، در ایران غیر قانونی نیست. در میان کشورهای خاورمیانه، تنها ترکیه قانون نصب صندلی ویژه کودک در خودرو را وضع کرده و رعایت می کند. بر سر داشتن کلاه و تجهیزات ایمنی برای کودکان در هنگام دوچرخه سواری و اسکیت سواری در ایران اجباری نیست.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه