ایرنا: پژوهشگر خانواده گفت: شخصیت اصلی و حالات روحی کودک تاشش سالگی شکل می گیرد و آموزه های این سال ها تاثیر مهمی در رفتارهای فردی و اجتماعی وی در سن بزرگسالی دارد. حسین علیزاده در نشستی در خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: وقتی پدر و مادر درگیری های لفظی و بدنی با یکدیگر داشته باشد کودک همه تصاویر را در ذهنش تحلیل می کند و این رفتارها آثار مخربی بر شخصیت و حالات روحی وی می گذارد. وی اظهار داشت: این عوامل باعث می شود کودک در دوران جوانی در زندگی فردی و اجتماعی اش پرخاشگر و عصبی شود و حتی این مش ...

ایرنا:  پژوهشگر خانواده گفت: شخصيت اصلي و حالات روحي كودك تاشش سالگي شكل مي گيرد و آموزه هاي اين سال ها تاثير مهمي در رفتارهاي فردي و اجتماعي وي در سن بزرگسالي دارد.

حسين عليزاده در نشستي در خبرگزاري جمهوري اسلامي افزود: وقتي پدر و مادر درگيري هاي لفظي و بدني با يكديگر داشته باشد كودك همه تصاوير را در ذهنش تحليل مي كند و اين رفتارها آثار مخربي بر شخصيت و حالات روحي وي مي گذارد.

وي اظهار داشت: اين عوامل باعث مي شود كودك در دوران جواني در زندگي فردي و اجتماعي اش پرخاشگر و عصبي شود و حتي اين مشكل در زندگي مشترك او نيز سرايت كند.

عليزاده با بيان اينكه مردان جامعه ما وقتي مي خواهند ازدواج كنند، بايد دوره پرورش گل ببينند، ادامه داد: به فرموده امام صادق (ع) زنان مانند گل است اگر به او آسيب وارد شود، پژمرده مي شوند و اين مساله در زندگي زناشويي اختلال بوجود مي آورد.

اين پژوهشگر خانواده تصريح كرد فرزندان ما آن گونه كه مي خواهيم تربيت نمي شوند بلكه همانطور كه عمل مي كنيم، خواهند شد و پدر و مادر بايد در خانه طوري با يكديگر رفتار كنند كه كودك آسيب رواني نبيند.

عليزاده با تاكيد بر اينكه ما به دانش افزايي نياز داريم اظهار داشت: پدر و مادرها بايد با مطالعه كتاب هاي مختلف، به دانش و آگاهي خود بيافزايند تا با رفتاري درست و صحيح، فرزندان سالم و پاك تربيت كنند.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه