سلامت نیوز: پژوهشگران کشورمان بر مراقبت خانواده محور، برای جلوگیری از شب ادراری کودکان تاکید کردند. گروهی از پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی تهران با بررسی 64 کودک مبتلا به شب ادراری، تاثیر عوامل مختلف را در بهبود این عارضه ارزیابی کردند. این بررسی نشان می دهد: مراقبت و آموزش اعضای خانواده در بهبود عارضه شب ادراری کودکان بسیار موثر است. بر اساس این بررسی شب ادراری در پسران، سنین 8 و 10 سال، کودکان با سابقه خانوادگی شب ادراری، فرزندان دارای پدر و مادر با سطح تحصیلات کم و کودکان تک والدی شیوع بی ...

سلامت نیوز: پژوهشگران كشورمان بر مراقبت خانواده محور، برای جلوگیری از شب ادراری كودكان تاكید كردند.

 

شب ادراری كودكان و نقش خانواده در درمان آن - تصویر 1گروهی از پژوهشگران دانشگاه علوم پزشكی تهران با بررسی 64 كودك مبتلا به شب ادراری، تاثیر عوامل مختلف را در بهبود این عارضه ارزیابی كردند.

این بررسی نشان می دهد: مراقبت و آموزش اعضای خانواده در بهبود عارضه شب ادراری كودكان بسیار موثر است.

بر اساس این بررسی شب ادراری در پسران، سنین 8 و 10 سال، كودكان با سابقه خانوادگی شب ادراری، فرزندان دارای پدر و مادر با سطح تحصیلات كم و كودكان تك والدی شیوع بیشتری دارد.

ترس، اضطراب، از دست دادن محبت والدین، تولد فرزند دیگر در خانواده، جلب توجه والدین، ترس از تنبیه، مشكل در مدرسه، مشكل با دوستان و در كل هیجان‌های مختلف در كودك، مهمترین علل شب ادراری اند.

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شه�� خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه