رشد و پیشرفت کودک، از بدو تولد تا یک سالگی

همدردی: از ماه اول تا یک سالگی کودکم چه پیشرفتهایی می کند؟؟

یک ماهگی

کودک شما بوی عطرتان را تشخیص می دهد و می تواند به صورتتان خیره شود، به صداها پاسخ دهد و چشمانش حرکت پاندولی یک شیء را تعقیب کند.

دو ماهگی

کودک شما لبخند می زند. به صداها پاسخ می دهد. چشمانش هرچیزی را که مقابل او حرکت می کند، دنبال می کند. وقتی روی شکم خوابیده، سرش را تا 45 درجه بالا نگه می دارد.

چهار ماهگی

کودک شما وقتی روی شکم خوابیده، سرش را تا 90 درجه بالا نگه می دارد. چشمانش حرکت یک شیء را دنبال می کند. لبخند می زند، می خندد، جیغ می زند و می تواند به پهلو بغلتد.

شش ماهگی

کودکتان وقتی نشسته، سرش را راست نگه می دارد. خوردن غذاهای سفت را شروع می کند و حروف صدادار را به زبان می آورد.

هشت ماهگی

کودک شما به تنهایی می نشیند و با انگشتانش غذا می خورد. اشیاء را از یک دست به دست دیگر می دهد، به طرف صداها می چرخد و برای چند لحظه کوتاه روی پاها می ایستد.

ده ماهگی

اگر کودکتان را سرپا نگه دارید، می تواند بایستد. چهار دست و پا راه می رود.، دوست دارد قایم باشک بازی کند، "بابا" و "مامان" را می گوید، ابراز احساسات و "بای بای" می کند.

دوازده ماهگی

کودک شما با گرفتن دستش به مبل ها راه می رود، با فنجان آب می خورد، با قاشق غذا می خورد، نامش را می شناسد و می داند چطور جوراب هایش را در بیاورد.


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه