عصر مردم: در تحقیقی که بین 2600 نفر از دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستانی شهرهای تبریز، ارومیه و اردبیل صورت گرفته است، 72 درصد دانش آموزان به لزوم آموزش‌های جنسی نگرش مثبت بالا، 5/13 درصد نگرش مثبت متوسط و 4/14 درصد نگرش مثبت پایینی داشتند. به گزارش خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر ایوب مالک ـ دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز و فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان ـ در مقاله‌ای که به همایش انجمن علمی روانپزشکی ایران ارایه داده با بیان این که این تحقیق از طریق پرسشنامه‌های ...

عصر مردم: در تحقيقي که بين 2600 نفر از دانش‌آموزان دختر و پسر دبيرستاني شهرهاي تبريز، اروميه و اردبيل صورت گرفته است، 72 درصد دانش آموزان به لزوم آموزش‌هاي جنسي نگرش مثبت بالا، 5/13 درصد نگرش مثبت متوسط و 4/14 درصد نگرش مثبت پاييني داشتند.

دانش آموزان و مسائل جنسی، نوجوانان چقدر می دانند؟ - تصویر 1

به گزارش خبرنگار «اجتماعي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دکتر ايوب مالک ـ دانشيار دانشگاه علوم پزشکي تبريز و فوق تخصص روانپزشکي کودک و نوجوان ـ در مقاله‌اي که به همايش انجمن علمي روانپزشکي ايران ارايه داده با بيان اين که اين تحقيق از طريق پرسشنامه‌هاي خودايفايي انجام شده و اعتبار و پايايي پرسشنامه‌ها از طريق آزمون‌هاي آماري لازم به اثبات رسيده است، گفت: براساس اين بررسي، 18 درصد دانش‌آموزان داراي دانش جنسي کم، 55 درصد دانش متوسط بوده و 27 درصد نيز داراي دانش در حد زياد بوده‌اند.

وي در ادامه با بيان اين که بين ميزان دانش جنسي کلي دانش‌آموزان دختر و پسر تفاوت معني‌داري وجود نداشته است، افزود: بيشترين دانش جنسي در ارتباط با آگاهي از احکام اسلامي در امور جنسي بوده و آگاهي در مورد فيزيولوژي باروري، فيزيولوژي بلوغ، بيماري‌هاي مقاربتي و روش‌هاي جلوگيري از بارداري به ترتيب در رتبه‌هاي دوم تا پنجم قرار گرفته‌اند.

اين دانشيار دانشگاه علوم پزشکي تبريز ادامه داد: 46 درصد دانش آموزان به لزوم کنترل ميل ج��سي تا فراهم آمدن شرايط ازدواج نگرشي مثبت بالا، 36 درصد نگرش مثبت متوسط و 18 درصد نگرش مثبت پاييني نشان دادند.

دکتر مالک با اشاره به اهميت تمايلات جنسي در دوران نوجواني و نگراني هايي که معمولا والدين و جامعه به ويژه در جوامع مذهبي همچون ايران در مورد تمايلات جنسي نوجوانان نشان مي‌دهند، گفت: لذا اين مطالعه با هدف بررسي دانش، نگرش و رفتار جنسي اين قشر از جامعه طراحي شد که نتايج به دست آمده از آن تاکيدي بر اين مطلب است که نوجوانان بايد با کمک والدين، مدرسه و منابع و مراکز موجود در جامعه به عنوان منابع مطمئن کسب دانش در زمينه‌هاي مختلف مايل جنسي، آموزش ببينند.

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه