ایرنا: کارشناسان معتقدند که وزن کیف مدرسه نباید بیشتر از 10 تا 15 درصد وزن دانش آموز باشد. براساس گفته محققان انجمن فیزیوتراپی ایران ثابت شده از نظر علمی وزن کوله پشتی مدرسه نباید بیشتر از 10 تا 15 درصد وزن دانش آموز باشد، افزود: کیف کوله پشتی باید کاملا روی گودی کمر قرار بگیرد. ابراهیمی همچنین به دانش آموزان توصیه کرد که رکاب کوله پشتی بایستی حتما روی دو شانه قرار بگیرد تا فشار سنگینی کیف روی یک شانه وارد نشود. رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران، خستگی عضلات را یکی از معضلات حمل نادرست کیف مدرسه ...

ایرنا: کارشناسان معتقدند که وزن کیف مدرسه نباید بیشتر از 10 تا 15 درصد وزن دانش آموز باشد.

 براساس گفته محققان  انجمن فیزیوتراپی ایران ثابت شده از نظر علمی وزن کوله پشتی مدرسه نباید بیشتر از 10 تا 15 درصد وزن دانش آموز باشد، افزود: کیف کوله پشتی باید کاملا روی گودی کمر قرار بگیرد.

ابراهیمی همچنین به دانش آموزان توصیه کرد که رکاب کوله پشتی بایستی حتما روی دو شانه قرار بگیرد تا فشار سنگینی کیف روی یک شانه وارد نشود.

رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران، خستگی عضلات را یکی از معضلات حمل نادرست کیف مدرسه عنوان کرد و گفت: این قبیل دانش آموزان خیلی زود خسته شده و رفته رفته نیروی جسمانی آنها تحلیل رفته و در نتیجه نمی توانند در یادگیری مطالب درسی موفق باشند.

وی با عنوان این مطلب که سن شیوع انحراف ستون فقرات و قوز کمر بین 8 تا 14 سالگی است، افزود: این عارضه بسیار خطرناک است که می تواند منجر به کج شدن ستون فقرات شود.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه