تنها گذاشتن کودک،به شرایط سنی توجه شود

شهرزاد: آموزش كودك براي مستقل بودن و مراقبت از خودش بسيار مهم است. به گفته برخي روان‌شناسان، كودكي كه كمتر از 10 سال دارد، هنوز آماده تنها ماندن در خانه نيست، اما اگر كودك شما در موقعيت‌هاي مشكل يا غيرمنتظره آرامش خود را حفظ مي‌كند و مي‌داند كه چگونه از عهده آن‌ها برآيد، كمك‌هاي اوليه اصلي را مي‌داند، قواعد پرهيز كردن از غريبه‌ها را مي‌داند و از آن‌ها پيروي مي‌كند، مي‌توان او را در خانه تنها گذاشت.

نشانه‌هاي آمادگي كودك براي تنها ماندن

كودكاني كه قادرند سر وقت به مدرسه بروند، مشكلات خود را حل كنند، تكاليف مدرسه‌شان را انجام دهند و می‌توانند به والدينشان بگويند كه چه موقع از خانه خارج مي‌شوند و به موقع برمي‌گردند، كودكاني كه قدرت تصميم‌گيري مستقل در وجودشان هست و زود نمي‌ترسند، آمادگي تنها ماندن در خانه را دارند.

هم‌چنين كودك بايد بتواند درباره خواسته‌ها و نيازهايش راحت با والدين خود صحبت كند و ترس‌ها و نگراني‌هايش را هنگام تنهايي، با پدر و مادرش در ميان بگذارد.

والديني كه تصور مي‌كنند فرزندانشان اين ويژگي‌ها را دارند، مي‌توانند كودك خود را تنها بگذارند.

آماده کردن كودك

والديني كه تصميم دارند فرزندشان را در خانه تنها بگذارند، بهتر است آموزش‌هايي را به آن‌ها بدهند تا بدانند در موقعيت‌هاي زير چه كارهايي بايد انجام دهند:

اگر در خانه به رويشان بسته شد، اگر ترسيدند، حوصله‌شان سر رفت يا نتوانستند خودشان را سرگرم كنند، اگر گرسنه شدند و نياز به خوراكي داشتند، اگر بوي سوختگي يا گاز آمد، اگر برق رفت، اگر غريبه‌اي در زد، اگر تلفن زنگ زد و فرد غريبه‌اي بود، اگر ... .


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه