اعضای بدن من (2)

آیا می‌خواهید کودک‌تان اعضای بدن‌اش را به زبان انگلیسی برای شما بگوید؟ در این بخش شما می‌توانید با استفاده از این فلش کارت‌ها آن‌ها را به او آموزش دهید. ابتدا از روی آن بخوانید و تصویر را به او نشان دهید. سپس از او بخواهید لغات را پس از شما تکرار کند. زمانی که او کاملا نام آن‌ها را آموخت، فلش کارت‌ها را کنار بگذارید، اعضای بدن‌اش را به او نشان دهید و از او بخواهید آن‌ها را نام ببرد. این کار سرگرم کننده نیز خواهد بود.

 

 

 

اعضای بدن من (2) - تصویر 1

 

 

 

 

اعضای بدن من (2) - تصویر 2

 

 

 

 

اعضای بدن من (2) - تصویر 3

 

 

 

 

اعضای بدن من (2) - تصویر 4

 

 

 

 

 

 

اعضای بدن من (2) - تصویر 5

 

 

 

 

اعضای بدن من (2) - تصویر 6

 

 

 

اعضای بدن من (2) - تصویر 7

اعضا
بدن
انگلیسی
دست
پا
آرنج
دهان
چشم
گوش
فشل کارت
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه