ایسنا: یک آنکولوژیست با بیان اینکه آندومتریوز یکی از شایع ترین بیماری های خوش خیم زنان است که ۱۰ تا ۱۵ درصد از زنان سنین باروری را مبتلا می کند، افزود: شیوع این بیماری در زنان دارای دردهای قاعدگی ۴۰ تا ۶۰ درصد و در بین افراد با اختلال باروری ۲۰ تا ۳۰ درصد است. دکتر میترا محیط با اشاره به اینکه آندومتریوز قابلیت گسترش به بافت های مجاور را دارد و می تواند آسیب بافتی در دستگاه تناسلی زنان ایجاد کند، اظهار داشت: علاوه بر این انواع گوناگونی از جهش ها و عدم ثبات ژنوم ها که در تومورهای اپی تلیالی ...

ایسنا: یک آنکولوژیست با بیان اینکه آندومتریوز یکی از شایع ترین بیماری های خوش خیم زنان است که ۱۰ تا ۱۵ درصد از زنان سنین باروری را مبتلا می کند، افزود: شیوع این بیماری در زنان دارای دردهای قاعدگی ۴۰ تا ۶۰ درصد و در بین افراد با اختلال باروری ۲۰ تا ۳۰ درصد است.
 
آندومتریوز؛ یکی از علل شایع نازایی - تصویر 1
 
دکتر میترا محیط با اشاره به اینکه آندومتریوز قابلیت گسترش به بافت های مجاور را دارد و می تواند آسیب بافتی در دستگاه تناسلی زنان ایجاد کند، اظهار داشت: علاوه بر این انواع گوناگونی از جهش ها و عدم ثبات ژنوم ها که در تومورهای اپی تلیالی تخمدان از نوع آندومتریووئید و سلول شفاف دیده شده، در آندومتریوز هم مشاهده می شود.
 
این آنکولوژیست اظهار کرد: درآندومتریوز همانند بدخیمی ها شواهد بی ثباتی ژنومیک وجود دارد و مطالعات متعددی فقدان هتروزیگوزیتی و وجود موتاسیون های متعدد در ژن های مهار کننده تومور را در بافت آندومتریوز تایید کرده اند.
 
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: عامل دیگری که در آندومتریوز و بد خیمی های مشابه وجود دارد نیز احتمال وجود ارتباط بین این دو عامل را تقویت می کند که نشانگر اهمیت آنژیوژنز در بروز و بقای هر دو بیماری است.
 
وی افزود: علاوه بر این وجود "هم" ، " استرس اکسیداتیو آهن"، " التهاب" و "سطح بالای استروژن" نیز احتمال وجود چنین ارتباطی را بیشتر مطرح می کنند و از نظر بافت شناسی وجود موارد" آندومتریوز آتیپیکال " به نظر می رسد که شاهدی بر امکان تبدیل آندومتریوز خوش خیم به ضایعات بدخیم باشد.
 
دکتر محیط با بیان این مطلب که ارتباط بین آندومتریوز و بروز بدخیمی های زنان در مطالعات متعددی مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: عمده مطالعات انجام شده در مورد ارتباط آندومتریوز و بدخیمی در رابطه با سرطان های اپی تلیالی تخمدان از نوع آندومتریوئید و سلول شفاف است.
 
وی ادامه داد: در مورد ارتباط آندومتریوز با بروز سرطان های تخمدان از نوع آندومتریوئید و سلول شفاف مطالعات متعددی انجام شده است و در مطالعات اپیدمیولوژیک هر گاه اندازه اثر از ۲ کمتر باشد، قبل از هر گونه تفسیر و نتیجه گیری در مورد وجود رابطه علت و معلولی بین دو عامل باید تاثیر سایر عوامل همراه و مخدوش کننده ارزیابی شود که با توجه به شیوع آندومتریوز و مرگ و میر بالای سرطان تخمدان، انجام مطالعات بیشتر برای بررسی این ارتباط و علت و معلولی بودن آن ضروری است.
 
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با تاکید بر اینکه مطالعات انجام شده در مورد ارتباط سرطان پستان و آندومتریوز نتایج متفاوتی دارد، گفت: توضیح این ارتباط احتمالی می تواند علت وابسته به هورمون هر دو بیماری باشد. از سوی دیگر آندومتریوز از علل ایجاد نازایی، تک زایی و تاخیر بارداری است که از دیگر عوامل خطر سرطان پستان محسوب می شود.
 
وی بیان کرد: مصرف داروهای هورمونی (دانازول، قرص های پیشگیری و پروژسترون ها) در درمان آندومتریوز نیز تاثیراتی بر پستان دارد.
 
دکتر محیط در پایان خاطرنشان کرد: احتمالا ممکن است آندومتریوز ضایعه پیش سرطانی تومورهای بدخیم آندومتریوئید و سلول شفاف تخمدان باشد که شواهد در این مورد ناکافی بوده و نمی توان نتیجه گیری کرد که این همراهی ناشی از رابطه علت و معلولی یا عوامل خطر و مکانیسم های ایجاد کننده مشترک است که سبب این همراهی هستند.
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه