مهر: شراره سلج محمودی کارشناس ارشد مدیریت پرستاری کودکان با اشاره به اینکه می توان کودکان را از سنین یک تا 3 سالگی به مدت محدود در مهد نگهداری کرد، افزود: کودک در مهد رفتارهای اجتماعی را می آموزد. وی با بیان اینکه طبق نظریه فروید کودک در مرحله دهانی نیازهایش را با مکیدن ارضاء می کند، گفت: به کودک نباید محرومیت داد و در مرحله پیش کلامی از صحبت کردن بچه گانه با وی پرهیز کرد. کارشناس ارشد مدیریت پرستاری کودکان ادامه داد: والدین باید به رشد آهسته و تدریجی کودک توجه کنند و مراقب باشند که فرزندان ...

مهر: شراره سلج محمودی کارشناس ارشد مدیریت پرستاری کودکان با اشاره به اینکه می توان کودکان را از سنین یک تا 3 سالگی به مدت محدود در مهد نگهداری کرد، افزود: کودک در مهد رفتارهای اجتماعی را می آموزد.

وی با بیان اینکه طبق نظریه فروید کودک در مرحله دهانی نیازهایش را با مکیدن ارضاء می کند، گفت: به کودک نباید محرومیت داد و در مرحله پیش کلامی از صحبت کردن بچه گانه با وی پرهیز کرد.

کارشناس ارشد مدیریت پرستاری کودکان ادامه  داد: والدین باید به رشد آهسته و تدریجی کودک توجه کنند و مراقب باشند که فرزندانشان در صدک های مناسب (منحنی رشد) و جاده سلامتی قرار داشته باشد.

محمودی با بیان اینکه  شیرخواردر ابتدا و پس از دوران نوزادی کاهش وزن دارد، افزود: رشد جسمی و هوشی  شیرخوار تا 6 ماهگی مناسب است و دیر گردن گرفتن، دیر نشستن و دیر صحبت کردن کودکان را نباید نادیده گرفت.

وی یاد آور شد: چنانچه شیرخوار دچار محرومیت شود همه مسایل رشدی وی اعم از حرف زدن، لبخند اجتماعی، شناسایی چهره اطرافیان و... به تاخیر می افتد اما در عین حال باید به خاطر داشت که تحریکات بیش از اندازه هم  به کودک وارد نشود.

کارشناس ارشد مدیریت پرستاری کودکان با اشاره به اینکه کودکان پس از یکسالگی برخی کلمات را ادا می کند، افزود: شیر خوار در 3تا 4 ماهگی لبخند می زند و پیش از یکسالگی می تواند رنگها را در ذهنش طبقه بندی کند.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه