نی نی بان: آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبانی بین‌المللی به کودکان امری ضروری است. شما در این‌جا می‌توانید بدون صرف هزینه‌ای به کودکان خود این زبان را بیاموزید. برای شروع باید حروف الفبا (حروف کوچک و بزرگ) را به آن‌ها آموزش دهید. ما مرحله به مرحله شما را در این راه یاری می‌کنیم. در درس‌های گذشته تعدادی حروف را یاد گرفتید. حال در این جا به ادامه آن، یعنی حروف Z ,Y،X ،W ،V می‌پردازیم. حروف را برای کودک‌تان بخوانید، سپس از او بخواهید از روی این حروف بنویسد. برای راحتی کار می‌توانید از ای ...

نی نی بان: آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبانی بین‌المللی به کودکان امری ضروری است. شما در این‌جا می‌توانید بدون صرف هزینه‌ای به کودکان خود این زبان را بیاموزید. برای شروع باید حروف الفبا (حروف کوچک و بزرگ) را به آن‌ها آموزش دهید. ما مرحله به مرحله شما را در این راه یاری می‌کنیم. در درس‌های گذشته تعدادی حروف را یاد گرفتید. حال در این جا به ادامه آن، یعنی حروف Z ,Y،X ،W ،V می‌پردازیم. حروف را برای کودک‌تان بخوانید، سپس از او بخواهید از روی این حروف بنویسد. برای راحتی کار می‌توانید از این صفحه پرینت بگیرید و فلش‌کارت‌ها را جدا کنید و همیشه همراه خود داشته باشید تا از هر فرصتی برای آموزش کودک‌تان استفاده کنید.

 

آموزش حروف انگلیسی، در سه سوت - قسمت ششم - تصویر 1

 

آموزش حروف انگلیسی، در سه سوت - قسمت ششم - تصویر 2

 

آموزش حروف انگلیسی، در سه سوت - قسمت ششم - تصویر 3

 

 

 

 

آموزش حروف انگلیسی، در سه سوت - قسمت ششم - تصویر 4


 

آموزش حروف انگلیسی، در سه سوت - قسمت ششم - تصویر 5

آموزش حروف انگلیسی، در سه سوت - قسمت ششم - تصویر 6

 

 

 

آموزش حروف انگلیسی، در سه سوت - قسمت ششم - تصویر 7


 

آموزش حروف انگلیسی، در سه سوت - قسمت ششم - تصویر 8

آموزش حروف انگلیسی، در سه سوت - قسمت ششم - تصویر 9

 

 

 

 

آموزش حروف انگلیسی، در سه سوت - قسمت ششم - تصویر 10


 

آموزش حروف انگلیسی، در سه سوت - قسمت ششم - تصویر 11

آموزش حروف انگلیسی، در سه سوت - قسمت ششم - تصویر 12

 

 

 

 


 

آموزش حروف انگلیسی، در سه سوت - قسمت ششم - تصویر 14

آموزش حروف انگلیسی، در سه سوت - قسمت ششم - تصویر 15

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه