فارس: رئیس گروه سلامت آموزش و پرورش گفت: دانش ‌آموزان آموزش الگوهای تغذیه‌ای سالم را توسط مربیان بهداشت و کارشناسان تغذیه فرا می‌گیرند. مهناز تسلیمی، رئیس گروه سلامت مرکز تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه الگوهای تغذیه‌ای تغییر کرده است، اظهار داشت: این مسئله یکی از دغدغه‌های سلامت به شمار می‌رود. وی با اشاره به اینکه الگوهای غذایی سالم باید از کودکی به افراد آموزش داده شود، افزود: نوع تغذیه بر قدرت یادگیری تأثیر بسزایی دارد. تسلیمی با بیان اینکه سعی داریم در تمامی برنامه‌ ...

فارس: رئیس گروه سلامت آموزش و پرورش گفت: دانش ‌آموزان آموزش الگوهای تغذیه‌ای سالم را توسط مربیان بهداشت و کارشناسان تغذیه فرا می‌گیرند.

مهناز تسلیمی، رئیس گروه سلامت مرکز تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه الگوهای تغذیه‌ای تغییر کرده است، اظهار داشت: این مسئله یکی از دغدغه‌های سلامت به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اینکه الگوهای غذایی سالم باید از کودکی به افراد آموزش داده شود، افزود: نوع تغذیه بر قدرت یادگیری تأثیر بسزایی دارد.

تسلیمی با بیان اینکه سعی داریم در تمامی برنامه‌هایی که در خصوص سلامت دانش‌آموزان در نظر گرفته می‌شود، از همکاری دانش‌آموزان استفاده شود، ادامه داد: دانش‌آموزان و اولیاء آنها پتانسیل‌های خوبی دارند و باید از این پتانسیل ها در پیشبرد و ارتقاء برنامه‌های سلامت در مدارس استفاده کرد.

وی خاطرنشان کرد: گروه سلامت مرکز تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش برنامه‌هایی را در راستای ارتقاء سلامت دانش‌آموزان طراحی می‌کند که پس از به تصویب رسیدن به تمام ادارات سلامت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ می‌شود و بعد از آن، برنامه‌ها در مدارس به اجرا در خواهد آمد.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه