ایرنا: آبس نعمتی افزود: یکی از مسائلی که جامعه و اکثر خانواده ها به آن کم توجهی می کنند و زیاد مایل نیستند در این زمینه دانش و اطلاعات خود را افزایش دهند پدیده مرگ در اعضای خانواده است. وی تصریح کرد: اصولاً خانواده ها در گفت و گوهای مربوط به مرگ خصوصآً در حضور کودکان بحث را به سرعت عوض می کنند چرا که معتقدند صحبت راجع به این گونه مسائل باعث نگرانی و استرس کودکان می شود. این روانشناس با اشاره به ناآگاهی والدین در راستای نحوه چگونگی بیان موضوعات گفت: در واقع والدین نمی دانند چه چیز هایی و چطو ...

ایرنا: آبس نعمتی افزود: یکی از مسائلی که جامعه و اکثر خانواده ها به آن کم توجهی می کنند و زیاد مایل نیستند در این زمینه دانش و اطلاعات خود را افزایش دهند پدیده مرگ در اعضای خانواده است.

وی تصریح کرد: اصولاً خانواده ها در گفت و گوهای مربوط به مرگ خصوصآً در حضور کودکان بحث را به سرعت عوض می کنند چرا که معتقدند صحبت راجع به این گونه مسائل باعث نگرانی و استرس کودکان می شود.

این روانشناس با اشاره به ناآگاهی والدین در راستای نحوه چگونگی بیان موضوعات گفت: در واقع والدین نمی دانند چه چیز هایی و چطوربه فرزندانشان بگویند.

نعمتی اضافه کرد: چون خود والدین از مباحث مربوط به مرگ گریزانند بنابراین توان بحث و فهماندن مفهوم مربوط به مرگ به بچه ها را هم ندارند.

این روانشناس تربیتی گفت: از آنجایی که مرگ جزء لاینفک زندگی است نباید صحبت درباره آن با کودکان را به وقتی موکول کنند که یکی از اعضای خانواده یا اطرافیان می میرند.

وی خاطرنشان کرد: پدر و مادر ها باید توجه در نظر داشته باشند بچه ها در طول روزمره شاهد مرگ حیوانات و انسانها در محیط زندگی خود و درفیلم های تلویزیون هستند از این رو لازم است که والدین ضمن کسب اطلاعات لازم در این زمینه برای خود، آمادگی پاسخگویی به سوالات کودکان را نیز داشته باشند.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه